Akademik Kütüphaneler ve Değişen/Değişmekte Olan Rolleri: Warwick Üniversitesi Kütüphanesi Örneği

Oluşturulma Tarihi: 12-05-2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİBLİYOGRAFİ. KÜTÜPHANECİLİK,

Yazar(lar): Odabaş, Hüseyin (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

URL: http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/624/

Diğer Niteleme Bilgileri:
Bilgi Kullanıcılarının ve Yöneticilerinin Buluştuğu Platformlar Olarak Bilgi-Belge Merkezleri Sempozyumu, 5-8 Mayıs 2011 Ardahan Üniversitesi Ardahan http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/624/AKADEM%C4%B0K%20K%C3%9CT%C3%9CPHANELER%20VE%20DE%C4%9E%C4%B0%C5%9EMEKTE%20OLAN%20ROLLER%C4%B0%20WARWICK%20%C3%9CN%C4%B0VERS%C4%B0TES%C4%B0%20K%C3%9CT%C3%9CPHANES%C4%B0%20%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0.doc

İletişim: odabashuseyin@gmail.com

Anahtar Kelimeler Kütüphanelerde Web Uygulamaları, Dijital Kütüphaneler, Sosyal Medya, Web 2.0Web Applications in the Libraries, Digital Libraries, Social Media, Web 2.0
Özet ÖzetBilişim teknolojilerinin sosyal yaşam üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkileri bulunmaktadır. Kütüphaneler de teknolojik etkileşimden kendine düşen payı almıştır. Kimilerine göre teknoloji, kütüphaneler için bir tehdittir. Aynı zamanda teknolojinin meslek için bir fırsat olduğuna inananlar da bulunmaktadır. Hangi tarafın öngörüsünün doğru olduğunu kuşkusuz zaman gösterecektir. Ancak toplum hayatına hizmet üreten kurumlar olarak kütüphanelerin gelecekte varlıklarını sürdürebilmeleri, şüphesiz bilişim teknolojilerinden ne ölçüde yararlanabildikleri ile doğru orantılı olacaktır. Bu bağlamda çalışmanın ilk kısmında teknoloji ve kütüphane kurumu arasında ilişki ele alınmaktadır. İkinci kısımda ise bilişim teknolojilerinden üst düzeyde yararlanan Warwick Üniversitesi Kütüphanesi’nın başarıları ve başarılarına neden olan web hizmetleri hakkında bilgiler verilmektedir. AbstractThere are many positive and negative effects of information technologies on the social life. Libraries has taken its share of the" dial from this technological interaction. According to some authors, this techonology is a kind of threat to the libraries. At the same time there are some others who believe that technology is an opportunity to the profession. Which side has correct predictions of course time will tell. But it is no doubt that the explanation of the existence of libraries in the future as institutions serving to the social life can be made by the level of their turning accounts from information technologies. Relating to this context, in the first part of this study the connection between the library and technology is discussed. In the second part, the successes of Warwick University’s Library which is benefited from information technologies at the high level and the web services which are the main reasons of these successes are explained.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

KaynakçaBrewerton, A. (2008). Brand new: An Inspirational approach to marketing your Library service. Nisan 2011, 29 tarihinde CILIP Home: www.cilip.org.uk/groups/fil/conferences/2008/antonybrewerton.pdf adresinden alındıCaniano, W. T. (2010, Nisan 24). Academic Library Design: A Commons or an Athenaeum. Nisan 24, 2011 tarihinde Library Philosophy and Practice: http://www.webpages.uidaho.edu/~mbolin/caniano.pdf adresinden alındıDu, Y. (2011, Nisan 24). IDEALS. Nisan 24, 2011 tarihinde Serving Library Users from Low-income Communities: Promoting Digital Literacy to eSociety: http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/14909/iSchool-Du-2010.pdf?sequence=2 adresinden alındıFeldmann, L. (2006). Subject Librarians in the Changing Academic Library. 26 Nisan, 2011 tarihinde Electronic Journal of Academic and Special Librarianship: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v07n03/feldmann_l01.htm adresinden alındıGalbi, D. A. (2009). Non-Book Items in U.S. Public Libraries. Nisan 28, 2011 tarihinde New Ideas, Data, and Analysis in Communications Policy: http://www.galbithink.org/libraries/libraries-media-formats.htm adresinden alındıHelp Centre. (2011). Nisan 2011, 29 tarihinde Warwick Library: http://webcat.warwick.ac.uk/screens/help.html#export adresinden alındıKyrillidou, M., & Bland, L. (2009). ARL Statistics 2007-2008. Nisan 2011, 24 tarihinde http://www.arl.org/bm~doc/arlstat08.pdf adresinden alındıLibrary News. (2009). Nisan 2011, 30 tarihinde Issuu You Publish: http://issuu.com/warwick_library/docs/97257_library_newsletter_final_ adresinden alındıLong, S. (2007, Mart 19). Public preference shows changing face of libraries. Nisan 28, 2011 tarihinde Library Beat: http://www.librarybeat.org/read/show/300 adresinden alındıMarcum, J. W. (2003). Visions: The Academic Library in 2012. Nisan 26, 2011 tarihinde D-Lib Magazin of Digital Library Research: http://www.dlib.org/dlib/may03/marcum/05marcum.html adresinden alındıOCLC. (2005, Aralık 6). OCLC releases international library research report. Nisan 2011, 22 tarihinde OCLC The World's Libraries: http://www.oclc.org/news/releases/200527.htm adresinden alındıOdabaş, H., & Odabaş, Z. (2011). Open Journal Publishing in Turkish Academic Sphere: The Case of Atatürk University. 6th Global Conference: Cybercultures Exploring Critical Issues, 10-13 Mart 2011. Prag, Çek Cumhuriyeti.Oh, D.-G. (2011). Complaining behavior of public library users in South Korea. Nisan 24, 2011 tarihinde www.ugr.es/~alozano/Translations/ComplainingBehavior.doc adresinden alındıPolat, C. (2010). Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nin mevcut durumunun karşılaştırmalı bir analizi. Ekev Akademi Dergisi, 13(40), 135-154.Posner, B. (2000). Is there a Librarian in the House? Nisan 26, 2011 tarihinde http://alpha.fdu.edu/~marcum/posner.doc adresinden alındıPublic Services Counts UM Libraries. (2006). Nisan 24, 2011 tarihinde University of Maryland: http://www.lib.umd.edu/PASD/MIS/statistics/librariesdata/usage.2005.pdf adresinden alındıStanziola, J. (2008, Mart 31). Attracting library non-users: What have we learned so far? Nisan 2011, 24 tarihinde http://research.mla.gov.uk/evidence/documents/MLA%20Research%20Briefing%203%20-%20Attracting%20Library%20Non-Users%2031_03_08.pdf adresinden alındıSurprenant, T. T., & Claudia, A. P. (2011, 22 Nisan). Dr. James W. Marcum. Nisan 22, 2011 tarihinde The Academic cybrarian in 2012: A Futuristic ess: http://alpha.fdu.edu/~marcum/supernant_perry.doc adresinden alındıThe American Library Association. (2011). The State of America‘s Libraries, 2011. Chicago: The American Library Association’s Public Information Office.Tuersley, S. (2010, Kasım 4). Warwick The Library. Nisan 28, 2011 tarihinde Library Statistics: http://www2.warwick.ac.uk/services/library/main/basics/about/facts/ adresinden alındıWhitmire, E. (2005, Aralık 23). What do faculty need? Academic library recources and services that increase research productivity. Nisan 22, 2011 tarihinde Ethelene Whitmire: http://polaris.gseis.ucla.edu/ewhitmir/acrl2003.pdf adresinden alındıWriters, H.-T. (2000, Haziran 13). Yankelovich/netLibrary Study Looks at Online Habits of American College Students. Nisan 2011, 23 tarihinde http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2000_Jan_13/ai_58563246/ adresinden alındı


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 5
  • Üye: 0
  • Toplam: 5

Detaylı İstatistikler