Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği

Oluşturulma Tarihi: 06-04-2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Konu(lar): BİBLİYOGRAFİ. KÜTÜPHANECİLİK, TEKNOLOJİ,

Hakemli mi?: Evet

Uluslararası indekslerde yer alıyor mu?: Evet

Yazar(lar): Odabaş, Hüseyin (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayınlayan: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayın Adı: Bilig Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 06-04-2011 Sayı: 56 Yayınlandığı Sayfalar: 143-164


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Manuscripts, Manuscript Arts, Manuscript Librarianship, Ottoman Manuscripts, Turkish Librarianship
Özet Manuscripts are important resources which were presented to today’s people by history and they have both scientific and artistic values. In Turkey, many institutions have already Ottoman manuscripts collections and most of them are libraries. Some of these institutions have executed cataloguing and digitizing projects and they have already put them into service of users via web and internet. However, a deeper analysis of these projects and services reveals that there have been vital problems in manuscript librarianship. Because of this situation in this study, after giving information about general characteristics of manuscripts statue and problems of manuscript librarianship in Turkey are examined. Paper is concluded by the suggestions related to these problems.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

KaynakçaAnkara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (I) (2006). Ed. Derya Örs, Kemal Tuzcu ve Muhammet Heki-moğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yay. Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu. (2008). 10 Ekim 2008 tarihinde http://yazmalardtcf.ankara.edu.tr/ adresinden erişildi. Arıtan, Ahmet Sâim (2008). “Türk Cilt Sanatı”. Türk Kitap Medeniyeti. Ed. Nev-zat Bayhan. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay. 61-97.Atılgan, Doğan. (2004). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Dijitalleştirilmesi. http://arsiv.ankara.edu.tr/yazi.php?yad=2972 (10 Ekim 2008).Bayraktar, Nail (1990). “Yazma Kitapların Güvenliği”. Türk Kütüphaneciler Der-neği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı. Yay. Haz. Doğan Atılgan ve Fahret-tin Özdemirci. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay. 101-105. Bayraktar, Nimet (1977). “Yazma Eserlerin Korunması, Bakımı ve Temizliği”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni XXVI (2): 85-92. Bayraktar, Nimet (1970). “Yazma Eserlerin Değerlendirme Ölçütleri ve San’at Değerleri”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni XIX (4): 321-327. Binark, İsmet (1987). “Türk Kitapçılık Tarihinde Cilt Sanatı”. Fırat Havzası Yaz-ma Eserler Sempozyumu Bildirileri. Ed. Tuncer Gülensoy. Elazığ: Fırat Üniversitesi Yay. 91-107.Can, Ali (1996). “Yazma Eserler ve Yazma Eser Kütüphaneleri”. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu. Haz. Doğan Atılgan ve Sacit Arslantekin. Ankara: Ankara Üniversitesi Yay. 93-98.Cunbur, Müjgan (1970). “ Yazma Kütüphanelerimiz Bugünkü Durumları ve Meseleleri”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni XIX (1): 3-17.Cunbur, Müjgan (1968). “Türk Kitap Sanatlarına ve Minyatürlerine Genel Bir Bakış”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni XVII (2): 75-82.Cunbur, Müjgan (1959). “Yazmaların Fişlenmesinde Faydalanılan El Kitapları”. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni VIII (2): 3-17.Çığ, Kemal. (1953). Türk Kitap Kapları. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay.Dinç, Birsen Alkan (1991). “Kütüphanecilikte Bilgisayara Geçerken Yazma Eserlerde Kataloglama Problemleri”. Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri. Yay. Haz. Hasan S. Keseroğlu. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yay. 342-344.Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi. (2008). http://kutuphane.diyanet.gov.tr/hakkinda2.htm (12 Ekim 2008).Ersoy, Osman (1998). “Milli Kütüphane ve Yazma Eserlerde Kâğıt Nitelemesi”. 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi (1946-1996): Sempozyum Bildirileri. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı Yay. 189-195.Güneş, Zeynep (2007). “Digitizing Manuscript in Turkey: Public and Private Efforts”. 29th Melcom Conference. Sarajevo. 4-6 June. 11 Temmuz 2008 tarihinde http://www.sant.ox.ac.uk/ext/melcomintl/melconfsarajevo2007-papers.shtml adresinden erişildi.Hat Sanatı. (1981). Görsel Güzel Sanatlar Ansiklopedisi. C.4. İstanbul: Görsel Yay. 757-762.İstanbul Üniversitesi ve Teknosa İşbirliğiyle. (2008). http://www.istanbul.edu.tr/duyurular/duyuru_icerik.php?598= (11 Temmuz 2008).Kurmuş, Ömer Saim (1990). “El Yazması ve Nadir Eserlerimizin Korunması”. Türk Kütüphaneciler Derneği 40. Yıl Kütüphanecilik Kurultayı. Yay. Haz. Doğan Atılgan ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Yay. 111-115.Kut, Günay (1999). “Yazma Eserler ve Türkiye Toplu Kataloğu Çalışmaları”. 21. Yüzyıla Doğru Türk Kütüphaneciliği: 35. Kütüphane Haftası Bildirileri. Yay. Haz. Özlem Bayram, Erhan Erkan ve Erol Yılmaz. Ankara: Türk Kü-tüphaneciler Derneği Yay.78-85.Küçük, Mehmet Emin (1999). “Türkiye’de Yazma Eserler Sorunu ve Çözüm Önerileri”. Türk Kütüphaneciliği 13 (1): 40-49.Küçük, Mehmet Emin (1996). Bibliographic Information Systems for Manuscripts in Turkey. Doktora Tezi. Newcastle Upon Tyne: University of Northumria. Kütüphaneler (2009). http://www.yazmalar.gov.tr/kutuphane.php (10 Mart 2009).Mahir, Banu (2005). Osmanlı Minyatür Sanatı. İstanbul: Kabalcı Yay.Tanındı, Zeren (1999). “Osmanlı Döneminde Türk Minyatürü”. Osmanlı. C.XI. Ed. Güler Eren. Ankara: Yeni Türkiye Yay. 160-166.Türkiye Yazmaları (2008). 30 Ocak 2008 tarihinde https://www.yazmalar.gov.tr/koleksiyonlar.php adresinden erişildi.Türkmen, Süleyman (1994). “Kütüphaneciliğimize Katkılar ve Yazma Eserlerimizin Korunmaları Hakkında Görüş ve Temennilerimiz”. Kütüphanecilikte Bilgi-Belge İşbirliği, Milli Kütüphanelerarası İletişim ve Dünyadaki Teknolojik Gelişmelerin Aktarımında İlkelerin Tesbiti Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yay. 247-251.Yazma Eser Kütüphaneleri. (2009). 10 Mart 2009 tarihinde http://www.yazmakutup.gov.tr/ adresinden erişildi.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 12
  • Üye: 0
  • Toplam: 12

Detaylı İstatistikler