Open Journal Publishing in Turkish Academic Sphere: The Case of Atatürk University

Oluşturulma Tarihi: 06-04-2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmamış

Dosya Biçimi: Word

Dil: İngilizce

Konu(lar): BİBLİYOGRAFİ. KÜTÜPHANECİLİK, TEKNOLOJİ, BİLİM,

Hakemli mi?: Evet

Yazar(lar): Odabaş, Hüseyin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): Odabaş, Z. Yonca (Çeviren),

URL: http://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/02/Odabas-paper.pdf

Diğer Niteleme Bilgileri:
6th Global Conference: Cybercultures Exploring Critical Issues, 10-13 Mart 2011, Prag, Çek Cumhuriyeti http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/622/Open%20Journal%20Publishing%20in%20Turkish%20Academic%20Sphere%20-The%20Case%20of%20Atat%C3%BCrk%20University.doc

İletişim: odabashuseyin@gmail.com

Anahtar Kelimeler Open Access, Open Repositories, Open Publishing, Open Journal
Özet Open Access is a resource and publication sharing model which has the aim of free serving of both individual and institutional information resources to the ones who need them. In recent times, there is a growing interest to this model particularly from universities both in Turkey and in the World. In Turkey, many University libraries have started to use Open Access Model to convert their journals to the e-journal. One of these attempts has been executed in Ataturk University in Erzurum in Eastern Anatolia Region. In this presentation first, it is aimed to make a brief description of the situation of e-journal publication in academic level in Turkey, and then the attempt in Ataturk University and academicians‘ evaluations are discussed in this context.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar
Notlar

KaynakçaBailey, C.W. (2006a). Open access and libraries: Preprint 1/11/06. Retrieved from ://www.digital-scholarship.com/cwb/OALibraries2.pdf ---------, (2006b). Open access bibliography: Liberating scholarly literature with e-Prints and open access journals. Washington, D.C.: Association of Research Libraries. Retrieved from http://www.digital-scholarship.org/oab/oab.pdf. Budapest Open Access Initiative. (2010). Budapest Open Access Initiative. Retrieved from http://www.soros.org/openaccess/read.shtml Carr, L. (2007). Open access to science. Retrieved from http://www.calsi.org/2007/wp-content/uploads/2007/11/leslie_carr.pdf Cebeci, Z. (2008). Açık kaynak elektronik yayıncılık yönetim yazılımları. “Ulusal Akademik Yayıncılık 2008” , Retrieved from www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/toplanti/uay08/cebeci.ppt Coşkun, C., Bayram, Ö., Holt, İ. and Karasözen, B. (2007). Kurumsal arşiv oluşturma rehberi. Ankara: Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu. Retrieved from http://acikerisim.ankos.gen.tr/tammetin/KArehber20may.pdf Ertürk, K.L. (2008). Türkiye’de bilimsel iletişim: Bir açık erişim modeli örneği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. Harnad, S. (1995). Scholarly journals at the crossroads: A Subversive proposal for electronic publishing an internet discussion about scientific and scholarly journals and their future. (2005). (Ed. Ann Shumelda Okerson, James J. O'Donnell Washington, DC: Association of Research Libraries. Retrieved fromhttp://www.arl.org/bm~doc/subversive.pdf Karasözen, B., Umut Zan, B. and Atılgan, D. (2010). Türkiye’de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma. Türk Kütüphaneciliği, 24 (2): 235-257. Küçük, M.E. , Al, U. and Olcay, N.E. (2008). Türkiye’de Bilimsel Elektronik Dergiler. Türk Kütüphaneciliği, 22 (3)), 308-319. Odabaş, H. (2009). Bilgi yönetimi ve yüksek öğrenim kurumlarında kurumsal açık erişim. “XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı” Bildirileri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 22-23 Aralık 2008 in (183-191). Ankara: İnternet Teknolojileri Derneği. Oktar, N. and Akdal, G. (2006). Bilimsel yayınlara internet üzerinden açık erişimin süreli yayımcılığın niteliğine etkisi. Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık – 2006 içinde (115-119). Ankara: TÜBİTAK. Retrieved from http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/tip/sempozyum4/page115-119.pdf Open Journal Systems. (2011). Retrieved from http://pkp.sfu.ca/?q=ojs adresinden erişildi. Polat, C. (2006). Bilimsel bilgiye açık erişim ve kurumsal açık erişim arşivleri. Sosyal Bilimler Dergisi 6 (37), 53-80. Prosser, David C. (2004). The Next information revolution - How open access repositories and journals will transform scholarly communications. LIBER Quarterly, 14 (1), 23-36. Retrieved from http://liber.library.uu.nl/publish/articles/000047/article.pdf Suber, Peter. (2003, 20 June). Bethesda statement on open access publishing. Retrieved from http://www.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition. (2006). Federal Research Public Access Act. Retrieved from http://www.taxpayeraccess.org/issues/frpaa/index.shtml Tonta, Yaşar. (2007). Açık erişim: Bilimsel iletişim ve sosyal bilimlerde süreli yayıncılık üzerine etkileri. Yay. Haz. Kasım Karakütük. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık – 2006: I. Ulusal Kurultay Bildirileri in (23-32). Ankara: TÜBİTAK.


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 4
  • Üye: 0
  • Toplam: 4

Detaylı İstatistikler