GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Diğer Başlık: DETERMINATION OF SELF-SUFFICIENCY LEVELS OF CANDIDATES OF VISUAL ARTS THEACHERS

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):

DOI: doi

URL: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/182/182.pdf

Diğer Niteleme Bilgileri:
Art, visual art education, self efficacy, education, the picture education self efficacy scale. http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/607/750.doc

İletişim: email


Yayın Adı: Milli Eğitim Dergisi Yayın Tarihi: Sayı: 182 Yayınlandığı Sayfalar: 72-85 Yayın Niteleme Bilgileri: pub_identifier


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Sanat, görsel sanatlar eğitimi, öz yeterlik, eğitim, resim öğretimi öz yeterlik ölçeği.
Özet Öğretmen adaylarının güven duyguları ile beraber problem çözme becerilerini geliştirmek için onları çeşitli etkinliklerle öğrenme sürecine katmak gerekir. Bu durum öğretmen adaylarının kendilerine olan güvenlerinin gelişmesine ve öz yeterliklerinin artmasını sağlayabilir. Böylelikle öz yeterliği yüksek öğretmenler, dersi sıkıcı bir atmosferden kurtarıp, öğrencilerin ilgisini çekebildikleri için, eğitimde istenilen hedeflere ulaşmada daha başarılı olabilirler.Çalışmanın amacını, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-iş Eğitimi Anabilimdalında öğrenim gören öğretmen adaylarının, görsel sanatlar öğretimine yönelik öz yeterlik düzeylerini tespit etmek ve bu düzeylerin sınıf, cinsiyet ve mezun oldukları lise türü açısından değişip değişmediğini belirlemek oluşturmaktadır. Çalışma yapılış yöntemine göre tarama modelindedir. Çalışmada, örneklemden veri toplanmasında anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonunda öğretmen adaylarının görsel sanatlar öğretimine yönelik düzeylerinin iyi olduğu, genel anlamda kendilerine güvendikleri ve ilköğretimde görsel sanatlar öğretimi konusunda kendilerini yeterli hissettikleri söylenebilir. Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının, görsel sanatlar öğretimine yönelik öz yeterlik düzeyleri; mezun oldukları lise türüne ve cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık göstermediği, sınıf düzeylerine göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiği ve bu anlamlı farklılığın 4. sınıf lehine olduğu tespit edilmiştir.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar It is necessary to make the teacher candidates participate in learning process with various activities for improving their self confidance and problem solving abilities. This situation will cause teacher candidates to develop their self-reliance and to increase their self-sufficiency. So, teachers with high self-confidance will become more successful in achieving the desires goals of education as they can rescue the course the course from a boring atmosphere and draw students attention. The aim of this research is to determine visual art school student teachers’ levels of art education self efficacy at Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty, Department of Fine Art Education and to determine whether this levels changing with grade, gender and the type of the high school or not. This research is the model of survey according to doing method. The investigation has been used to pick up data from sample. According to the result of the research, we can say that primary school student teachers have good positions directed to levels of music education, they have self efficacy in generaly and they feel self confidence theirselves about primary school music education. The research didn’t show any meaningful differences gender or type of high school on their self efficacy belief level. The self efficacy belief level of the student teachers receiveing music education in the 3nd and 4th grades increased as they continued up to the next grade. The third and fourth grade student teachers had meaningful differences in self efficacy belief level and this difference was in favour of fourth grades.

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 4
  • Üye: 0
  • Toplam: 4

Detaylı İstatistikler