Denetleyici ve düzenleyici sistemler konusunda uygulanan çoklu zekâ

Diğer Başlık: Effect of multiple intelligence theory applied for control and regulatory

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):

DOI: doi

URL: http://edergi.mehmetakif.edu.tr/makufebed

Diğer Niteleme Bilgileri:
Multiple Intelligenge Theory, Education, Traditional education http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/603/769.pdf

İletişim: email


Yayın Adı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yayın Tarihi: Sayı: 2 Cilt: 2 Yayınlandığı Sayfalar: 120-132 Yayın Niteleme Bilgileri: pub_identifier


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Çoklu Zekâ Kuramı, Eğitim, Geleneksel Öğretim
Özet Bu çalışmanın temel amacı; Çoklu Zekâ Kuramı’na dayalı biyoloji öğretiminin,öğrencilerin akademik başarılarına etkisini ortaya koymaktır. Çalışma grubu olarak; 2008-2009 öğretim yılı, Erzurum Hacı Sami Boydak Anadolu Lisesi 11. sınıf fen öğrencileriseçilmiştir. Geleneksel öğretim yöntemleri ile uygulama yapılan bir sınıf kontrol grubu, çokluzekâ temelli öğretim yöntemleri ile uygulama yapılan diğer bir sınıf ise deney grubu olarakrasgele belirlenmiştir. Her iki gruba farklı öğretimin etkisini karşılaştırmak için; DenetleyiciSistem Başarı Testi ve Biyoloji Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Çalışma birer haftalık ön test -son test uygulamaları ve 4 haftalık bir öğretim uygulaması ile birlikte 6 hafta sürmüştür.Uygulamalar araştırmacı tarafından yapılmıştır. Elde edilen sayısal veriler SPSS’ dedeğerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, iki ortalamanın farkına dair ilişkisizdeğişkenler için t-testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 0,05 anlamlık düzeyindedeğerlendirilmiştir. İstatistiksel sonuçlar, çoklu zekâ temelli öğretimin öğrencilerinDenetleyici ve Düzenleyici sistemler konusundaki başarılarının geleneksel öğretim metodunagöre daha fazla etkili olduğunu göstermiştir.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar The aim of this study is to assess the effect of biology teaching based on multipleintelligence theory, on academic success of students. Study group was selected from 11thgrade science students of Erzurum Hacı Sami Boydak Anadolu Lisesi in the 2008-2009academic years. One group of students receiving classical teaching was chosen as control,while a second group receiving multiple intelligence theory based teaching was chosen asexperiment group. Control System Success Test and Biology Behavior Scale were used todetermine the effects of two different teaching strategies. The study comprised one week ofpre-test, 4 weeks of teaching practice, and one week of post-test, 6 weeks in sum. Applicationswere made by the researcher. Numeric data obtained was assessed in SPSS. Statisticalassessment was made by independent variables t-test. Results suggest that multipleintelligence based teaching was more effective that classical teaching methods in Control andRegulatory Systems subject.

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 19
  • Üye: 0
  • Toplam: 19

Detaylı İstatistikler