Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre

Diğer Başlık: Evaluation of the Contributions of Private Courses in Biology

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):

DOI: doi

URL: www.keg.aku.edu.tr

Diğer Niteleme Bilgileri:
Private courses, school, education, biyology http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/602/768.pdf

İletişim: email


Yayın Adı: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Yayın Tarihi: Sayı: 2 Cilt: 3 Yayınlandığı Sayfalar: 148-161 Yayın Niteleme Bilgileri: pub_identifier


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Özel dershaneler, okul, öğretim, biyoloji
Özet Bu araştırma ile Türkiye’de eğitim sisteminde yer alan özel dershanelerin biyoloji eğitimine sağladığı olumluve olumsuz etkilerini belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma Erzurum il merkezindeki muhtelif dershanelerden basittesadüfi örneklem ile 230 öğrenci örneklem grubu olarak alınmıştır. Dershanelerin biyoloji öğretimine katkılarıhakkındaki görüşleri belirlemek amacıyla iki bölümden oluşan anket uygulandı. Elde edilen verilerin analizindefrekans ve yüzde değerleri kullanılmıştır. Öğrencilerin dershaneye devam etmesindeki en büyük etkenin ÖSS’yikazanmak olduğu ve dershane seçiminde öğretmen-öğrenci ilişkisinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Dershaneeğitimi ile okul eğitimi karşılaştırılarak, okullardaki öğretimin eksik yönleri belirlenmiştir. Orta öğretimkurumlarında gözlenen yetersizlikler sebebiyle öğrencilerin daha iyi olanaklara sahip olan dershanelere yöneldiklerisaptanmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar This study aimed to determine positive and negative effects of private courses to biolgy education in Turkey.The subjects of the study was composed of 230 students selected randomly from private courses in Erzurum citycentre. In order to determine the views about contributions of private courses to biology teaching a questionnairecomposed from two main section was administered. Frequencies and percentages were calculated from the results.Students stated that the major factor to attend private courses is to be successful in OSS, the main factor affectingstudents selection of the courses in the student teacher a relationship. Students were determined to prefer privatecourses as a result of insufficient resources and opportunities in secondary education facilities.

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 10
  • Üye: 0
  • Toplam: 10

Detaylı İstatistikler