Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının

Diğer Başlık: The Analysis of Biology Students’ Studying Habits in Science and Education Faculties in

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Revizyon: 1

Yazar(lar):

Emeği Geçen(ler):

DOI: doi

URL: http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/601/

Diğer Niteleme Bilgileri:
Biology, biology teaching, study habits. http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/601/767.pdf

İletişim: email


Yayın Adı: Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Yayın Tarihi: Sayı: 2 Cilt: 3 Yayınlandığı Sayfalar: 27-36 Yayın Niteleme Bilgileri: pub_identifier


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Biyoloji, biyoloji öğretmenliği, ders çalışma alışkanlıkları
Özet Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüöğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarının belirli faktörlere göre belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. ÇalışmaAlışkanlıkları ve Tutumları Envanteri” Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği ve Fen Fakültesi Biyoloji AnabilimDallarında öğrenim gören toplam 321 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler, aritmetik ortalama, standartsapması ve t değerleri ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları arasında cinsiyet ve sınıf düzeyinegöre motivasyon, ders öncesi ve sonrası hazırlık, çalışma yöntemleri ve toplam alt boyutlarında anlamlı birfarklılaşma belirlenmiştir. Fakülte düzeyinde ise ders öncesi ve sonrası hazırlık, zaman yönetimi becerileri vetoplamda anlamlı bir farklılaşma belirlenirken, diğer boyutlarda anlamlı bir farklılaşma görülmemiştir. Ayrıcaöğretim şekline göre de öğrencilerinin görüşleri arasında tüm boyutlarda bir farklılık belirlenmemiştir. Bulgularımızve literatür bilgilerinin ışığında, öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarıyla ilgili boyutlar ve alt boyutlar arasında dapozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunması olasıdır.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur
Notlar This study was conducted to determine studying habits of students of Kazım Karabekir Education Facultyand Science Faculty Biology Departments, accordding to various factors. “Study habits and Attitudes Inventory” wasapplied to 321 students from Education Faculty, Department of Biology Teaching and Science Faculty BiologyDepartments. Obtained data were analyzed for arithmetic mean, standard deviation and t scores. A meaningfuldifferentiation between motivation, pre-and post-lesson preparation, study methods and total sub-dimensions inclusters of sex and grade, was found. In faculty level, however, no difference was found except pre- and post-lessonpreparation and time management abilities. Additionally, no differentiation in any dimensions between students ofdifferent education forms. In light of our findings and literature, positive directioned meaningful relations areprobable, concerning dimensions and sub-dimensions of students’ study habits.

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 16
  • Üye: 0
  • Toplam: 16

Detaylı İstatistikler