ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL YAPILANDIRMACI ÖĞRENME ORTAMLARINDAKİ ÖĞRENEN ROLLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Diğer Başlık: THE PERCEPTIONS OF PROSPECTIVE TEACHERS CONCERNING THE LEARNER ROLES IN THE SOCIAL CONSTRUCTIVIST LEARNING ENVIRONMENTS

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Konferans Metni yada Çalıştay

Alt Tür: Bildiri

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Revizyon: 1

Yazar(lar): bay, erdal (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

DOI: doi

URL: http://www.bakukongre.hacettepe.edu.tr/bildiri_kitabi.html

Diğer Niteleme Bilgileri:
Social constructivist learning environment, learner roles, action research http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/596/761.doc

İletişim: email


Yayınlayan: hacettepe üniversitesi Yayın Adı: Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II bildiriler kitabı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: Yayınlandığı Sayfalar: 1232-1243 Yayın Niteleme Bilgileri: pub_identifier


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Sosyal yapılandırmacı öğrenme ortamı, öğrenen rolleri, eylem araştırması
Özet Sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamlarında öğretmenden ziyade öğrenene daha çok vurgu yapılması geleneksel öğrenen rollerinde değişime neden olmuştur. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının otantik görev odaklı sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamındaki öğrenen rollerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel ve nitel bulgulara dayalı eylem araştırması yöntem ve tekniklerine bağlı kalınarak yapılan çalışmada öğrenen rolleri etkin, sosyal ve özerk öğrenen olarak belirlenmiştir. Çalışma Fransızca ve Almanca öğretmen adayları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Fransızca öğretmen adaylarına sosyal yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğrenme ortamları oluşturulmuş ve bu yaklaşıma dayalı öğrenen rollerini gerçekleştirmelerine çalışılmıştır. Almanca bölümü öğretmen adaylarına ise sunuş yoluyla öğretme yaklaşımına dayalı öğrenme ortamları oluşturulmuştur ve öğrenenlerin geleneksel rollerini sürdürmelerine çalışılmıştır. Çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen “yapılandırmacı öğrenen rolleri” ölçeği ile öğrenenler tarafından öğrenme sürecine ilişkin olarak tutulan günlükler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yapılandırmacı öğrenme ortamlarının, geleneksel öğrenme ortamlarına öğrenenlerin, etkin, sosyal ve özerk öğrenen rolüne sahip olmalarını daha çok sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının etkin, sosyal ve özerk öğrenen rollerine ilişkin görüşlerinin birlikte değişim gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar telif hakkı yoktur.
Notlar Crucial changes have been observed since social constructivist approach focused more on learner based elarning envirohnment than the teacher one. In this study, the perceptions of prospective teachers concerning the learner roles based on authentic-task oriented social constructivist learning environments. Action research methodology was benefited in this study, and quantitative and qualitative data were obtained through survey and students journals in Foreign Language (German and French) departments. French class was chosen as the group in which social constructivist implementations were done. Expository learning-based activities were carried out in the German class. The ”Constructivist Learner Roles” scale was administered to both groups. The results showed that learner roles were active, social and autonomus. Besides, it was found that intervention group gained more social, active and autuonomus characteristics than the control group. Lastly, the correlation analysis showed that the perceptions of prospective teachers concerning the active, social and autonomous learner roles changed in both groups altogether, however, the learner roles perceived by the French class appeared to be higher and more integrated with each other.

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 20
  • Üye: 0
  • Toplam: 20

Detaylı İstatistikler