YÜKSEKÖĞRETİM DÜZEYİNDE SINIF ATMOSFERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Revizyon: 1

Yazar(lar): KÜÇÜKOĞLU, ADNAN (Yazar),

Emeği Geçen(ler):

DOI: doi

URL: http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/595/

Diğer Niteleme Bilgileri:
Key words: Classroom atmosphere, communication, discipline http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/595/742.doc

İletişim: email


Yayın Adı: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Yayın Tarihi: Cilt: 12 Yayınlandığı Sayfalar: 175-188 Yayın Niteleme Bilgileri: pub_identifier


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Anahtar Sözcükler: Sınıf atmosferi, iletişim, disiplin.
Özet Özet Sınıf atmosferinin temel değişkenleri; öğrenci kaynaklı sorunlar, sınıf içi fiziksel değişkenler, öğretim sürecinin özellikleri, iletişim biçimleri, öğretim elemanı desteği ve disiplin anlayışı olarak özetlenebilir. Bu çalışmada amaç, yükseköğrenim düzeyinde sınıf atmosferi değişkenlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelemektir. Bu araştırma betimsel bir çalışma olup durum saptaması yöntemiyle veriler toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, A.Ü. K.K. Eğitim Fakültesi oluşturmaktadır. Örneklem olarak da ilköğretimin ikinci kademesine öğretmen yetiştiren, Türkçe Öğretmenliği Bölümü, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD’nde öğrenim gören öğrencilerdir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçeğin güvenirlik alfa katsayısı olarak 0.92’lik yüksek bir değer bulunmuştur. Anket formları deneklere uygulandıktan sonra veriler istatistik programlarında analiz edilmiştir. Öğrenciler başarılarını en çok etkileyen değişkenin öğretim elemanının yeterliliği olduğunu vurgulamışlardır. Öğrenciler ders dışındaki özel hayatlarına ilişkin sorunların başarılarını oldukça etkilediğini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin sınıf dışı genel sorunları ve öğretim üyesinin etkililiğinin başarı üzerindeki etkisine ilişkin öğrenci görüşleri arasında cinsiyete göre farklılık bulunmuştur. Bölüm veya anabilim dallarına göre öğrenci başarısını etkileyen sınıf atmosferi değişkenlerinden öğrencilerin sınıf dışı sorunları ile sınıf içi disiplin konularında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Sınıfın fiziksel değişkenlerinin başarıda etkililiği konusunda bölüm veya anabilim dalları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Sınıftaki iletişim ortamının bölüm veya anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin başarılarındaki etkileri konusunda da anlamlı farklılık bulunmuştur. Sınıf atmosferi yanında başarıyı etkileyebilecek diğer değişkenler de farklı kademelerde araştırılabilir.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar AbstractMain variables of a classroom atmosphere can be summarized as student-driven problems, in-class physical variables, characteristics of instructional process, communication styles, instructor support and discipline understanding. The studies at higher education level show that classroom atmosphere affects the student achievement positively or negatively.This study is descriptive in nature. The population of this research consisted of K. K. School of Education at Atatürk University and the students in the departments of Turkish Language Teaching, Social Sciences, Science and Elementary Mathematics Education was included in the study as the sample. A questionnaire was developed by the researcher as the data collection instrument and the alpha value was found to be 0.92 after reliability and validity study. Then, the responses to the questionnaire was coded and analyzed through SPSS program in computers. The students indicated that the major variable of affecting their successes was the qualification of the instructor. They also claimed that the problems related to their private lives affected their success level. Difference were found between the out-class problems of the students and the effect of the instructor’s efficiency on student success.No differences were found between in-class discipline problems and out of classroom problems of the students in relation to the classroom atmosphere variables affecting students’ success in relation to department and divisions. Significant differences were found among the departments and divisions related to classroom related physical variables on students’ success, and communicational environment within the classrooms.

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 12
  • Üye: 0
  • Toplam: 12

Detaylı İstatistikler