TÜRK ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİNDE EĞİTİM ENSTİTÜLERİ

Diğer Başlık: Educational Institutes in Turkey’s System of Teacher Training

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Makale

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: Word

Dil: Türkçe

Revizyon: 1

Yazar(lar): KÜÇÜKOĞLU, ADNAN (Yazar),

Emeği Geçen(ler):


Yayın Adı: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ Yayın Tarihi: Yayınlandığı Sayfalar: 377-393 Yayın Niteleme Bilgileri: pub_identifier


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler
Özet Ülkelerin eğitim sistemlerinin yenileştirme ve geliştirme çalışmaları arasında öğretmen yetiştirme önemli bir yer tutmaktadır.Türk Eğitim Tarihi’ni incelediğimizde, Tanzimat döneminde geçekleştirilen eğitimi yenileştirme çabaları kapsamında öğretmen yetiştirme sorunu da ele alınarak yeni açılan Rüşdiyelere öğretmen yetiştirmek amacıyla, 16 Mart 1848’de İstanbul’da Darülmûallimin adıyla ilk öğretmen yetiştiren okulun açıldığı görülmektedir.16 Mart 1848’den günümüze kadar geçen 154 yıllık zaman içerisinde, çağın ve toplumun ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak, eğitim sistemimizin her kademesi için öğretmen yetiştirmek amacıyla yeni yeni öğretmen okullarının açıldığı, farklı öğretmen yetiştirme modellerinin geliştirildiği bilinmektedir.İlköğretmen okullarından, Köy Enstitüleri’ne, Eğitim Enstitüleri’nden, Eğitim Fakülteleri’ne uzanan bir süreç içerisinde ülkemizde köklü bir öğretmen yetiştirme geleneği oluşmuş bulunmaktadır.Bu çalışmamızda, genelde ilköğretime öğretmen yetiştirme yaklaşımımızın ana hatları çizilirken, özel anlamda ise özgün birer öğretmen yetiştiren kurum olan eğitim enstitüleri incelenmiştir. Eğitim enstitüleri gerek amaç, gerek yönetim, gerekse de eğitim-öğretim faaliyetleri açısından irdelenmiştir. Kuruluş gerekçeleri, öğrenci ve öğretim elemanı profilleri, iç işleyiş yönetmelikleri ve öğretim programları detaylı olarak ortaya konmuştur.
İçindekiler
Açıklamalar Bu makale XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda bildiri olarak sunulan çalışmanın gözden geçirilmiş şeklidir. Malatya-2004.
Haklar 'Telif hakkı sorunu yoktur'
Notlar Teacher Training takes an important place in the reformation and development of educational systems in the framework of efforts of reformation of education realised in the Tanzimat period. When we analyse Turkish history of education, In order to train teachers to be employed in Rusdiyes the first school, named as Darulmuallimin was established in March 16 1848 Over the 154 years’ time dating back to March 16, 1848 several kinds of new teacher-training schools have been opened, and different models of teacher training have been developed. There is a rooted tradition of teacher training formed in the process ranging from primary schools to Village Institutes, from Institutes of Education to Faculties of Education.In this work, there are highlights of our approach of educating teachers in general, while, in particular, institutes of education, an original educational institution, were studied. Institutes of Education were investigated in terms of both their prupose, their administration, and educational/instructional activities. The requisites for their establishing, profiles of the students and teaching staff, the inner functions of the regulations and the curriculums were descibed in detail.

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 16
  • Üye: 0
  • Toplam: 16

Detaylı İstatistikler