İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ AÇISINDAN YETERLİLİKLERİ (ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ)

Diğer Başlık: QUALIFICATIONS OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TERMS OF USE OF EDUCATIONAL TECHNOLOGIES (SAMPLE OF ERZURUM)

Oluşturulma Tarihi:

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Revizyon: 1

Yazar(lar): Ozan, Ceyhun (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ULAŞ, A. Halim (Tez Danışmanı),

DOI: doi

URL: http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/589/

Diğer Niteleme Bilgileri:
Educational Technologies, Primary School Teacher http://acikarsiv.atauni.edu.tr/browse/589/735.pdf

İletişim: email


Yayınlayan: Sınıf Öğretmenliği/İlköğretim Yayın Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayın Tarihi: Yayınlandığı Sayfalar: 86 Yayın Niteleme Bilgileri: pub_identifier


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler Eğitim Teknolojileri, Sınıf Öğretmeni
Özet Bu araştırmada, ilköğretim sınıf öğretmenlerinin eğitim teknolojilerini kullanımlarına göre yeterliliklerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır.Araştırmanın evrenini, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Milli Eğitim Müdürlüğü`ne bağlı ilköğretim okullarının 1. kademesinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Erzurum ili merkez Yakutiye ilçesinde bulunan 2`si özel okul olmak üzere toplam 46 okulda görev yapan 407 sınıf öğretmeni oluşturmuştur.Araştırmada veri toplama aracı olarak Eğitim Teknolojileri Anketi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan bu anket Amerika`da bulunan Ohio Üniversitesi Toplumsal Öğrenme Projesinden alınarak Türk Eğitim sistemine uyarlanmıştır. Ankete ait çalışma, İşman (2002) tarafından yapılmış olup geçerliği ve güvenirliği sağlanmıştır.İstatistiksel çözümlemelerde değişkenlere göre iki grup arasında eğitim teknolojilerini kullanımları yönünden anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için t-testi, üç ya da daha çok grubun eğitim teknolojilerini kullanımları açısından fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü (one-way) ANOVA yapılmıştır.Araştırma bulgularına göre; sınıf öğretmenlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde eğitim teknolojilerini kullanımlarında cinsiyete, yaşa, mesleki kıdeme, eğitim durumlarına, görev yaptıkları kurumun türüne ve sınıflarındaki öğrenci sayılarına göre aralarında önemli fark bulunmuştur.
İçindekiler
Açıklamalar
Haklar Telif hakkı sorunu yoktur.
Notlar This study aims to explore primary school teachers’ qualifications in terms of use of educational technology through certain variables. .The setting was the primary school Level I teachers in Erzurum, in the 2008-2009 education year. The participants were the primary school teachers in Erzurum who were working at 407 teachers in 46 schools two of which were private schools. The data were collected by means of The Education Technologies Questionnaire. The questionnaire was adapted from Social Learning Projects at Ohio University to Turkish Education System. It was confirmed by İşman (2002) in terms of reliability and validity. In order to determine whether there were significant differences in terms of technology use of two different groups t-test was used, and to determine if three or more groups’ use of technology differed, one-way ANOVA used. The results show that there are significant differences in primary school teachers’ use of technology according to their gender, age, professional level, educational level, the type of their institute and the number of the students.

Kaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 622
 • Online
  • Ziyaretçi: 2
  • Üye: 0
  • Toplam: 2

Detaylı İstatistikler